„Dla tych którzy odeszli w nieznany świat,

płomień na wietrze kołysze wiatr.

Dla nich tyle kwiatów pod cmentarnym murem

i niebo jesienne u góry.

Dla nich harcerskie warty

i chorągiewek gromada,

i dla nich ten dzień – pierwszy dzień listopada”.

 

Aby uczcić pamięć tych, którzy odeszli, aby pomodlić się w ciszy i skupieniu harcerze wraz z zuchami udali się na pobliski cmentarz przy parafii Łączki Kucharskie. Był to  sprawdzian, czy potrafimy się zachować właściwie w miejscu tak wyjątkowym. Odszukaliśmy groby swoich bliskich, byłych księży, oraz groby stare i opuszczone. Zapaliliśmy znicze i uczciliśmy pamięć poległych chwilą ciszy po wcześniejszym uporządkowaniu nagrobków. Był to czas zadumy i refleksji oraz wspaniała lekcja wychowania obywatelskiego i patriotycznego. Uczestnicy wycieczki udowodnili, że przynależność do ZHP to nie tylko dobra zabawa, lecz właściwa postawa i godne zachowanie w miejscu tak ważnym jak cmentarz.

GALERIA ZDJĘĆ!

Natalia Stasik, Gabriela Ciebień, Sylwia Gibek