REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

CELE KONKURSU:

 1. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Motywowanie uczniów klas I-III do nauki języka angielskiego.

3.Rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów.

WYMAGANIA KONKURSOWE:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej.
 2. Zadaniem uczestników jest przygotowanie kartki zainspirowanej Świętami Bożego Narodzenia 
  (z motywem świątecznym lub zimowym)  i umieszczeniu w niej hasła „Merry  Christmas”.  

Uczniowie klas trzecich zobowiązani są do napisania krótkich życzeń bożonarodzeniowych w języku angielskim.

 1. Technika prac jest dowolna (farby, kredki, technika mieszana, collage i inne).
 2. Kartkę należy wykonać w formacie składanej pocztówki rozmiaru A4 lub mniejszej.
 3. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie.
 4. Opisujemy pracę z tyłu: imię i nazwisko ucznia, klasa.
 5. Gotowe prace oddajemy nauczycielom j. angielskiego do 18.12.2018r.

PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Jury (nauczyciele języka angielskiego i plastyki) oceniało będzie: oryginalność, estetykę, zgodność pracy z tematem.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21.12.2018r., podczas Wigilii Szkolnej. Przewidywana jest również wystawa prac konkursowych.
 3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy oceny z aktywności z języka angielskiego oraz dyplomy.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Organizatorzy konkursu: nauczyciele języka angielskiego