REGULAMIN  V KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA UCZNIÓW

KLAS IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

POD HASŁEM  „ŚWIĘTOKRZYSKIE BAJDY”

 

 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE:

 1. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej ogłasza V konkurs czytelniczy w związku z Dniem Patrona Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej, który będzie obchodzony dnia 18 lutego 2020 roku.
 2. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VIII SP Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej.
 3. Informacje o konkursie będą opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

 

II. TERMIN KONKURSU:

Przeprowadzenie konkursu:  7 lutego 2020r. (piątek) – godzina wychowawcza godzina 10.45.

Ogłoszenie wyników: 18 lutego 2020 (wtorek) – uroczysty apel z okazji Święta Szkoły.

 

III. CELE KONKURSU:

 1. Sprawdzenie stopnia znajomości treści legend polskich z regionu świętokrzyskiego.
 2. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 3. Popularyzacja legend polskich.
 4. Propagowanie aktywności i kultury czytelniczej poprzez korzystanie z biblioteki szkolnej
 5. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
 6. Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej, pobudzanie kreatywności i wyobraźni uczniów.
 7. Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
 8. Uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach.

 

IV. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

 1. Każdy uczeń z klas IV – VIII szkoły podstawowej bierze udział w konkursie czytelniczym.
 2. Uczestnicy konkursu piszą test wiedzy związany z legendami świętokrzyskimi.
 3. Konkurs odbędzie się w II kategoriach wiekowych:

            - dla uczniów klas IV – V szkoły podstawowej,

            - dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej.

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie testu złożonego z zadań otwartych i zamkniętych zawierającego pytania związane z treścią wybranych legend.
 2. Pytania konkursowe obejmują wiedzę z zakresu znajomości legend polskich z regionu świętokrzyskiego.
 3. Podane niżej legendy świętokrzyskie znajdują się na stronie internetowej o nazwie Portal Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego. Należy skopiować poniższy link:

                                                                      http://pik.kielce.pl/sztuki-plastyczne/literatura/4078-legendy-swietokrzyskie.html

         Na dole strony możemy znaleźć świętokrzyskie legendy zebrane i opisane przez Jerzego Stankiewicza. Legendy są czytane przez aktorów Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.

        Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznać się z  ich treścią.

LEGENDY:

- dla uczniów klas IV – V szkoły podstawowej obowiązują następujące legendy:

          1) „Powstanie Kielc” czyta  Michał Olszewski - aktor Teatru Lalki i Aktora,

          2) „Łysa Góra” czyta Michał Olszewski - aktor Teatru Lalki i Aktora,

         3) „Sabat Czarownic” czyta Ewa Lubacz - aktorka Teatru Lalki i Aktora,

         4) „W Pacanowie kozy kują” czyta Ewa Lubacz - aktorka Teatru Lalki i Aktora.

- uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej obowiązuje 5 legend:

        1) „Powstanie Kielc” czyta  Michał Olszewski - aktor Teatru Lalki i Aktora,

        2) „Łysa Góra” czyta Michał Olszewski - aktor Teatru Lalki i Aktora,

       3) „Sabat Czarownic” czyta Ewa Lubacz - aktorka Teatru Lalki i Aktora,

       4) „W Pacanowie kozy kują” czyta Ewa Lubacz - aktorka Teatru Lalki i Aktora,

      5) „Zbój Madej” czyta Michał Olszewski - aktor Teatru Lalki i Aktora.

 

 1. Ogłoszenie wyników konkursu czytelniczego nastąpi 18 lutego 2020r.
 2. Podczas konkursu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, korzystać z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych.
 3. Nagrodzeni uczniowie otrzymają pozytywną uwagę z zachowania, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

ORGANIZATORZY

DYREKCJA I NAUCZYCIELE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BAŚNI POLSKIEJ

W NIEDŹWIADZIE DOLNEJ