Drukuj

b_150_100_16777215_00_images_IMG_0505_Copy.jpg b_150_100_16777215_00_images_IMG-20190708-WA0006_Copy.jpg

 

    Wspomnienie ucznia Jana Zawadzkiego

 

 

Publikujemy wspomnienia absolwenta Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej.

                                                                "Warszawa, 01.09.2015 r.

 Pożegnanie Kierownika Szkoły Antoniego Pałki

W ostatnich dniach sierpnia  1939 r. rodzice  uczniów  rozpoczynających  rok  szkolny  1939/40 w szkole w Niedźwiadzie Dolnej zostali poproszeni,  aby  dzieci  wszystkich   klas  przybyły  do  szkoły  na  określoną  godzinę.  Po przybyciu,  na boisku  szkolnym, na  którym  w  ramach  WF  najczęściej  graliśmy  w  palanta, ustawiono  nas klasami  w  czworobok.  Na  czole  klasy  najstarszej  (czwartej)  ustawił  się  personel  szkolny. Pamiętam płaczącą  Panią Eugenię Pałkową, żonę kierownika szkoły.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Po chwili  wyczekiwania,  w  pobliżu  rogu  budynku  szkolnego,  ukazał  się nam w  mundurze wojskowym  kierownik  szkoły  Pan Antoni  Pałka.  Podszedł  do nas,  zasalutował,  krótko  poinformował zebranych,  że  wyrusza  na  wojnę  z  Niemcami,  że wojna  nie  potrwa  długo,  że podczas  jego nieobecności  szkołą  i  nami  opiekować  się  będzie  Pani  Eugenia  Pałka i że wkrótce wróci.  Pożegnał  się,  zasalutował   i odmaszerował  w  kierunku  budynku  szkolnego.                                                                                                                                                                                  

Oczekiwanie  nasze  na  powrót  kierownika  szkoły  Pana  Pałki  trwało  długo  i  nie  ziściło  się. Nie wrócił. Z opublikowanych w Internecie informacji wynika ,że por. Antoni Jan Pałka zginął we Włoszech  04.07.1944r.i że spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym  Loreto w grobie 6-B-6. Na cmentarzu tym spoczywa 1081 żołnierzy  II Korpusu Polskiego,  poległych w bitwach o Ankonę i Loreto, nad rzeką Madurą i na linii Gotów.

 Por. Antoni  Jan Pałka był zastępcą dowódcy 4. Kompani  wchodzącej w skład  17 Lwowskiego Batalionu Strzelców  5. Kresowej Dywizji  Piechoty. Dywizja ta wchodziła w skład II Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Andersa. Kompania 4. wzięła  udział w drugim natarciu bitwy o klasztor Monte Cassino (11-19.05.1944), w czasie którego poniosła  znaczne straty. Jej dowódca kpt. Michalewski został zabity a następnie pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym Monte Cassino. Por. Antoni Pałka zginął  nad Adriatykiem  podczas walki  o Ankonę i  Loreto z Sanktuarium Maryjnym Loreto (01-07.1944).

Za bohaterstwo i wybitne zasługi podczas walk we Włoszech por. Antoni  Jan Pałka został odznaczony Orderem Virtuti  Militari V klasy."

Podczas pielgrzymki do Włoch w lipcu 2019 r. miałyśmy okazję  z Panią Dyrektor W. Czemarnik odwiedzić grób Pana Antoniego Pałki i oddać mu należną cześć. Oprócz słów modlitwy popłynęły dźwięki "Mazurka Dąbrowskiego" i wspomnienia uczestników. Wracając myślą do tamtych chwil, zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy chcieliby się podzielić wspomnieniami, informacjami, zdjęciami związanymi ze Szkołą Podstawową w Niedźwiadzie Dolnej. Planujemy przygotowanie publikacji poświęconej szkole.

W.Miąso