Drukuj

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ - ZASADY

Jesteśmy po dwóch tygodniach doświadczeń uczenia na odległość. To bardzo  mało, ale mając własne przemyślenia, uwzględniając wskazówki rodziców opracowaliśmy zasady kształcenia na odległość. Do tej formy pracy z uczniem obliguje nas rozporządzenie MEN.

W związku z tym:

 1. Dotychczasowy plan lekcji pozostaje bez zmian.
 2. W kształceniu na odległość realizowane są wszystkie zajęcia obowiązkowe.
 3. Głównym narzędziem komunikacji jest dziennik elektroniczny. Dopuszcza się również wykorzystanie innych sposobów komunikowania się z wykorzystaniem możliwości internetu np. grupy na messengerze, facebooku, kontakt sms, mailowy.
 4. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z uczniem lub jego rodzicem będzie wpisywana nieobecność.
 5. Nauczyciele grup przedszkolnych przekazują materiały do pracy z dzieckiem z wykorzystaniem dotychczasowych form komunikowania się.
 6. Nauczyciele klas 0 - III komunikują się z rodzicami uczniów poprzez dziennik elektroniczny lub w razie potrzeby telefon komórkowy lub email.
 7. Nauczyciele klas IV - VIII komunikują się bezpośrednio z uczniami poprzez wypracowane formy. Przekazują również informacje rodzicom, wykorzystując dziennik elektroniczny. Grupy na portalach społecznościowych utworzone na potrzeby kształcenia traktowane są jak zeszyt szkolny ucznia i proponuje się rodzicom sprawdzanie ich tak jak zeszyty szkolne.
 8. Nauczyciele dołożą wszelkich starań, aby praca była równomiernie rozłożona, dostosowana do możliwości ucznia, wielopoziomowa (prace obowiązkowe i dla chętnych).
 9. W przypadku trudności prosimy kontaktować się z wychowawcami, nauczycielami a problemy będą rozwiązywane na bieżąco. Bardzo ważne jest, aby szybko reagować i nie narastały zaległości.
 10. Zgodnie z rozporządzeniem uczniowie będą oceniani. Oceny będą wpisywane do dziennika i widoczne jak dotychczas. Przy ocenianiu uwzględniane będą: terminowość, zaangażowanie, aktywność. O pracach na ocenę uczniowie lub/i rodzice będą informowani.
 11. Znaczna część zajęć będzie to praca z podręcznikiem i ćwiczeniami. Zależy nam na tym, aby uczniowie nie spędzali zbyt wiele czasu przed monitorem.

Dziękujemy za współpracę, sugestie i uwagi. W tej nowej dla nas sytuacji wszyscy uczymy się. Bardzo cenne jest zaangażowanie rodziców. To Państwo najlepiej znacie swoje dzieci i jesteście na pierwszej linii u boku swoich dzieci.

 O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.