b_150_100_16777215_00_images_205015307_492757001803075_1446154146331207975_n.jpg🚀🎓 Klasa 3b zakończyła projekt Uniwersytetu Dzieci w Klasie „Mali inżynierowie. Co sprawia, że pomysł działa?” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Podczas kolejnych lekcji uczniowie konstruowali mosty, budowali łódki i rakiety oraz przeprowadzali testy. Czuliśmy się jak na studiach: mieliśmy indeksy, a na zakończenie otrzymaliśmy dyplomy. To był wspaniały czas pełen kreatywności i tworzenia innowacyjnych rozwiązań, ale także nauki współpracy w grupie.

 G A L E R I A      Z D J Ę Ć 

Agnieszka Baran