Cart

poniedziałek, 29 czerwiec 2020

Kadra pedagogiczna 2020/2021

poniedziałek, 29 czerwiec 2020

mgr Wioletta Czemarnik

Dyrektor szkoły, język polski

ks. Marian Baran

religia

mgr Wiesława Miąso

język polski, WDŻ

mgr Liliana Zielińska

język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Beata Zymróz

edukacja przedszkolna

mgr Joanna Wojnarowska

matematyka

mgr Monika Daniec

edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Kucab

edukacja wczesnoszkolna

mgr Sylwia Białorucka

edukacja wczesnoszkolna

mgr Krzysztof Ździebko

wychowanie fizyczne

ks. Wojciech Zygo

religia

mgr Dariusz Mormol

Historia

mgr Stanisław Wośko

muzyka, plastyka

mgr Jolanta Bobulska

wychowanie fizycze

Regina Czarnecka

pomoc przedszkola

mgr Marzena Bartusik

edukacja przedszkolna

Małgorzata Kot

pomoc przedszkola

mgr Laura Główka

edukacja przedszkolna

mgr Anna Mazur

edukacja przedszkolna

mgr Agnieszka Baran

wychowanie wczesnoszkolne

mgr Małgorzata Kosińska-Mucha

edukacja wczesnoszkolna, matematyka

mgr Monika Mazur-Jagielska

edukacja przedszkolna

mgr Agnieszka Wojnarowska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Sylwia Ozga

język angielski

mgr Patrycja Tobiasz

edukacja przedszkolna

mgr Anna Jasek

nauczyciel wspomagający

mgr Monika Kramarz

chemia

mgr Faustyna Marcinek

język angielski

inż. Szymon Wośko

technika, informatyka

Magdalena Pociask

Jacek Kurnyta

Irena Bieszczad

Bożena Wójcik