Czytaj więcej...,,Dzień Dziecka Dniem Zdrowia’’ – pod takim hasłem 1 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole to święto. Uczniowie wszystkich klas brali udział w ciekawych zajęciach rozwijających zainteresowanie zdrowym trybem życia.

W programie było przygotowywanie zdrowych posiłków, rozgrywki sportowe, gry planszowe oraz wykonanie plakatu ,,Piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej’’. Klasy IV – VII uczestniczyły w zajęciach według ustalonego wcześniej harmonogramu.

Szczególną atrakcją tego dnia było przygotowywanie zdrowych dań i przekąsek. Dzieci wykazały się dużą wyobraźnią podczas przygotowywania posiłków. Na stołach można było zobaczyć mnóstwo kolorowych sałatek,  kanapek i ciekawych deserów. Następnie wszyscy delektowali się swoimi pysznymi daniami.

Podczas rozgrywek sportowych i gier planszowych każdy dawał z siebie wszystko. Dzieci z chęcią wzięły udział we wszystkich aktywnościach dla nich przygotowanych. Z pewnością ten dzień możemy nazwać dniem zdrowia.

GALERIA  ZDJĘĆ!!!

Czytaj więcej...

„Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a radość jakiej rodzice doświadczają na widok swych dzieci, jest najświętsza.”

Johann Heinrich Pestalozzi

Grupy przedszkolne wraz z klasą 0 zaprezentowały swój program artystyczny z okazji Dnia Mamy i Taty. Niestety w tym roku kochani rodzice nie mogli przyjść do szkoły, by podziwiać swoje pociechy. Uroczystość rozpoczęła się od życzeń Pani Dyrektor Wioletty Czemarnik, następnie wystąpiła grupa przedszkolna ŻABKI, która zaprezentowała układ taneczny do piosenki Żabie kroki. Dzieci z grupy przedszkolnej TUPTUSIE spełniły marzenie każdej dziewczynki, wcielając się w rolę Barbie i zatańczyły do piosenki Let’s Dance oraz wykonały piosenkę Sto lat dla mamy i taty. Najstarsza grupa przedszkolna MISIE przypomniała wszystkim jacy kochani i cudowni są rodzice, dzieci zaśpiewały Piosenkę dla mamy i taty oraz zatańczyły do piosenki Cudownych rodziców mam. SÓWKI Z ZERÓWKI zaprezentowały układ taneczny do utworu La la la oraz podsumowały tegoroczny Dzień Mamy i Taty piosenką Kocham Cię. Wszystkim Rodzicom składamy najserdeczniejsze życzenia. 

    Galeria

Patrycja Tobiasz

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
W dniach 25, 26, 27 maja odbywają się egzaminy ósmoklasisty. Uczniowie piszą egzamin z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Jest to ważny sprawdzian ich wiadomości i umiejętności, jakich nabyli w szkole podstawowej. Życzymy im , aby ten pierwszy ważny egzamin napisali jak  najlepiej.
Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Dziś  odbyło się w naszej szkole V Szkolne Dyktando Językowe. Konkurs języków obcych jest u nas cyklicznym wydarzeniem. Biorą w nim udział najstarsi uczniowie szkoły podstawowej.
Dyktando jest ciekawą formą sprawdzenia znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w niemieckim i angielskim tekście pisanym. Służy również promowaniu nauki języka angielskiego i niemieckiego oraz rozwijaniu zainteresowań językami obcymi. 
Konkurs języków obcych cieszy się od wielu lat dużą popularnością wśród uczniów klas 7 i 8. Już wkrótce dowiemy się, kto został mistrzem ortografii angielskiej i niemieckiej.

G A L E R I A      Z D J Ę Ć 

Tekst: Liliana Zielińska. Zdjęcia: Magdalena Pociask, Sylwia Ozga, Faustyna Marcinek

REGULAMIN

V SZKOLNEGO DYKTANDA

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO i ANGIELKSIEGO

„MEISTER DER RECHTSCHREIBUNG”

 I 

„THE MASTER OF ENGLISH SPELLING“

 

 Zagadnienia ogólne:

 1. Konkurs Ortograficzny z języka niemieckiego „Meister der Rechtschreibung” i języka angielskiego „The Master of English Spelling” organizowany jest przez p. Lilianę Zielińską, p. Sylwię Ozgę oraz p. Faustynę Marcinek.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy VII - VIII szkoły.
 3. Informacje o konkursie będą opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.
 4. Konkurs odbędzie się 19 maja 2021 r. (środa) i będzie dotyczył tematyki zawartej w podstawie programowej dla klasy VII – VIII szkoły podstawowej.

 Cele:

1.Podnoszenie umiejętności językowych, a w szczególności poziomu kompetencji w zakresie pisowni w języku niemieckim i angielskim.

 1. Sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w niemieckim i angielskim tekście pisanym.
 2. Promowanie nauki języka angielskiego i niemieckiego.
 3. Rozwijanie zainteresowania językami obcymi.
 4. Wspieranie rozwijania kompetencji językowych uczniów.

Przebieg dyktanda i ocena:

 1. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, słowniki itp.).
 2. Nie wolno pisać usłyszanego wyrazu literami drukowanymi.
 3. Podczas weryfikacji oceniana będzie prawidłowa pisownia i interpunkcja.
 4. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać liter drukowanych.
 5. Zadaniem uczestnika konkursu będzie prawidłowe uzupełnienie luk usłyszanymi wyrazami. Treść dyktanda zostanie odczytana trzykrotnie. Pierwszy i drugi raz będzie odczytany w wolnym tempie. Trzecie czytanie tekstu odbędzie się w normalnym tempie.
 6. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klasy VII - VIII szkoły podstawowej, którzy na I semestr roku szkolnego 2020/2021 otrzymali z danego języka conajmniej ocenę dostateczną i wyżej.
 7. Ocena prac odbywać się będzie wg następujących zasad: każdy uczestnik startuje z liczbą punktów 100; za każdy błąd interpunkcyjny uczestnik otrzymuje 1 punkt ujemny; za każdy błąd w pisowni uczestnik otrzymuje 1 punkt ujemny. Jedno słowo może zawierać więcej niż jeden błąd w pisowni.
 8. Zwycięzcą dyktanda jest osoba o najmniejszej ilości punktów karnych. Kolejne miejsca zajmują osoby o większej w kolejności ilości punktów karnych. Prace z największą ilością punktów pozwolą uczestnikom otrzymać tytuł Erster Diktatprofi, Zweiter Diktatprofi, Dritter Diktatprofi i The Master of English Spelling.
 9. Za udział w konkursie chętni uczniowie otrzymują pozytywną ocenę z aktywności i uwagę pozytywną. Dla zwycięzców dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.
 10. Szczegółowe informacje przeprowadzenia dyktanda będą omówione z uczestnikami konkursu.

 

                                                                                                         Organizatorzy:

Liliana Zielińska, Sylwia Ozga, Faustyna Marcinek