Czytaj więcej...

6 maja w naszej szkole odbył się apel upamiętniający 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W programie przygotowanym przez uczniów klasy Ia, VII i VIII pojawił się „duch historii”, który przybliżył zebranym okoliczności powstania pierwszej „ustawy rządowej” oraz jej znaczenia w dziele ratowania chylącego się ku upadkowi kraju. Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna przygotowana przez chór szkolny. Podniosły charakter tego dnia w naszej szkole podkreślał galowy strój uczniów.

GALERIA ZDJĘĆ

Czytaj więcej...

"Obiecuję być dobrym zuchem i zawsze przestrzegać Prawa Zucha" - taką przysięgę złożyły zuchy podczas swojej uroczystej Obietnicy Zuchowej 30 kwietnia 2019 r. Ślubowanie poprzedziły wyzwania, z którymi zuszki poradziły sobie wyśmienicie - jak przystało na członków Gromady zuchowej "Wesołe Niedźwiadki".🍯 Pierwszym zadaniem było udzielenie odpowiedzi na pytania z wiedzy o Polsce. Drugie sprawdzało czy zuchy są dzielne. Zuchy musiały wydobyć przedmioty zatopione w lepkiej mazi. Aby pozbyć się kłamstw dzieci przeszły kolejną próbę – wyparzania języka tajemniczymi miksturami. Smacznie nie było, ale za to wesoło. Kolejnym powodem do radości była zabawa pociąg, do której przyłączyli się goście i starsze zuchy. Mało kto lubi sprzątanie, ale nasze zuchy jedną umiejętność opanowały do perfekcji – znakomicie składają ubrania. Zuchy starają się być coraz lepsze, dlatego oficjalnie pozbyły się swoich wad przekuwając baloniki. Ostatecznie wszystkie wyzwania zostały zaliczone i dzieci złożyły przysięgę oraz otrzymały symbole zuchowe: znaczek i żółta chustę. Uroczystość zaszczycili rodzice zuchów, nauczyciele, harcerze oraz zaproszeni goście: Komendantka Hufca Ropczyce hm. Genowefa Zygmunt wraz z mężem, druh Szymon Wośko, pani Genowefa Ciosek, pani Ewelina Przypek, pani Zofia Ostafin, pani Elżbieta Rogala, pani Magdalena Tabasz-Mazur.
Dziękujemy rodzicom za pomoc przy organizacji uroczystości.

GALERIA ZDJĘĆ

Agnieszka Baran, Natalia Stasik
Zdjęcia: Sylwia Białorucka

Czytaj więcej...30 kwietnia naszą szkołę odwiedził podróżnik. Dzięki jego prezentacji mogliśmy podziwiać malownicze krajobrazy Islandii. Dowiedzieliśmy się dlaczego wybuchają gejzery. Poznaliśmy historię pana Guðlaugura Friðþórsson - człowieka, który po zatonięciu statku przeżył w lodowatej wodzie sześć godzin. Spróbowaliśmy zrozumieć w jaki sposób Islandczycy wykorzystują energię geotermalną. W trakcie spotkania zobaczyliśmy kilka ciekawych rekwizytów przywiezionych z Islandii. Spotkanie było bardzo ciekawe. Wszyscy z zaciekawieniem wysłuchali prezentacji.

GALERIA ZDJĘĆ!

Czytaj więcej...Dzień 29 kwietnia był w naszej szkole szczególny. Jak co  roku obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi (który wypada 22 kwietnia). Uczniowie klasy Va przypomnieli swoim kolegom i koleżankom, że troska o miejsce, które jest naszym domem jest powinnością wszystkich. Ziemia jest naszym wspólnym dobrem, dlatego niewłaściwe postępowanie człowieka może być dla przyszłych pokoleń, a może już i dla nas, katastrofalne w skutkach. Na znak solidarności z naszą Planetą Ziemią wszyscy ubrali się na zielono i otrzymali zielony listek.

GALERIA ZDJEĆ!!!

Barbara Wiktor

Czytaj więcej...

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Z baśnią i legendą przez Polskę”

IV edycja konkursu (na rok 2019) obejmuje legendy Pomorskie

Tematyka konkursu jest ściśle związana ze świętem naszej szkoły (obchody IV rocznicy nadania imienia Baśni Polskiej Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej), które odbędzie się 3 czerwca 2019 r.

 

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej – p. Wioletta Czemarnik
Opiekun konkursu: p. Agnieszka Baran

 1. CELE KONKURSU:

- pobudzanie kreatywności oraz wyobraźni dzieci
- zachęcanie do rozwoju twórczego dzieci
- upowszechnienie i poszerzanie zainteresowań literaturą polską wśród uczniów

 1. ADRESACI KONKURSU:

Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej:

 • I kategoria: przedszkola i klasa 0
 • II kategoria: klasy I-III
 1. TERMINARZ KONKURSU:
  - Rozpoczęcie konkursu – 29 kwietnia 2019 r.
  - Zakończenie przyjmowania prac – 27 maja 2019 r,
  - rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród – 3 czerwca 2019 r.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 • Na zajęciach szkolnych uczniowie zostaną zapoznani z podanymi tekstami.
 • Zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie w formie ilustracji jednej sceny, przygody lub postaci z dowolnie wybranej legendy zamieszczonej
  w wykazie (załącznik nr.1). Podane teksty dostępne są w bibliotece szkolnej,
  u wychowawców oraz na stronie internetowej szkoły.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wykonana przez siebie pracę.
 • Format pracy - kartka A3 (inny format nie będzie uwzględniany w konkursie).
 • Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną.
 • Każda praca musi być opatrzona na odwrocie opisem uwzględniającym dane:
  - imię, nazwisko i klasa uczestnika konkursu,
  - tytuł legendy
 • Prace należy składać u wychowawców klas.
 • Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgoda na publikacje prac.
 1. PRZEBIEG KONKURSU
 • Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
 • Pod uwagę będzie brana pomysłowość autorów, technika wykonania pracy, walory artystyczne, estetyczne i edukacyjne, samodzielność wykonywania prac.
 • Prace zostaną nagrodzone.
 • Wystawa prac odbędzie się 3 czerwca na głównych uroczystościach związanych
  z obchodami Święta Szkoły.
 • Regulamin konkursu oraz wykaz legend dostępny jest na stronie szkoły http://www.niedzwiada.edu.pl/

 

ZAPRASZAMY DO KONKURSU!

 

Załącznik nr 1. Wykaz: Legendy Pomorskie.

1) „Bursztynowy skarb” w: „Bursztynowy skarb” Legendy z serca Kaszub, Janusz Mamelski

2) „Zatopienie Helu” w: „Legendy kaszubskie”, Janusz Mamelski

3) „Zaczarowana księżniczka” w: „Legendy kaszubskie”, Janusz Mamelski

-----> TEKSTY LEGEND POMORZA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO <-----

Czytaj więcej...

SOS - to Ziemia woła ludzi

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić

SOS - ratujmy siebie sami

SOS - do siebie wysyłamy ...”

Jak się miewa nasza planeta? O tym przedszkolaki mogły się dowiedzieć podczas obchodów Dnia Ziemi. Z tej okazji najmłodsi uczestniczyli w „Wielkim Sprzątaniu” . Dzieci zaopatrzone w rękawiczki i worki z ogromnym zaangażowaniem zbierały śmieci znajdujące się w najbliższej okolicy. Wiedziały, że robią to dla Ziemi i dla siebie. Maluszki posegregowały odpady, a dzięki temu powstaną z nich nowe rzeczy. W ten sposób każdy może zacząć dbać o środowisko!

GALERIA ZDJĘĆ!!!

Monika Mazur, Marzena Bartusik