Czytaj więcej...Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest od 2007 roku w 40 krajach na świecie. Ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. 23 lutego 2018 r. zespół teatralny Wykrzyknik zaprezentował przedstawienie Bezpieczny Internet, w którym uświadomił uczniom, jakie zagrożenia mogą być następstwem niewłaściwego korzystania z komputera i internetu. Przypomniał również zasady bezpiecznego i właściwego surfowania w necie.

Podczas spotkania pani Elżbieta Strzałka – bibliotekarka Filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Niedźwiadzie wręczyła nagrody dla „Najaktywniejszego Czytelnika Roku 2017”. Tytułem tym zostali uhonorowani Amelia Bobulska i Marcel Bobulski z kl. IVa.

Nagrodzeni zostali także laureaci konkursu plastycznego „Piłsudski w oczach dziecka” zorganizowanego dla klas I-III szkoły podstawowej przez panią Elżbietę Strzałkę – nauczycielkę historii, w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Dyrektor szkoły pani Wioletta Czemarnik wręczyła dyplomy i nagrody książkowe oraz pogratulowała zwycięzcom.

Nagrodę główną otrzymali: Wiktoria Białorucka III b, Szymon Sroka III b, Izabela Brandys III b, Julia Gruszka III b, Hubert Wrona III a, Jakub Andreasik III b, Konrad Staroń III a, Jakub Cudecki III a, Wiktoria Królikowska III a,Weronika Skóra II

Wyróżnienia - Rita Darłak I a,Emilia Jezior I a, Karol Zajchowski I a, Paweł Królikowski I b, Marcin Tokarz I b, Karolina Tabasz III a, Mikołaj Cabaj III b.

 G A L E R I A         Z D J Ę Ć

Tekst: Marta Szpara

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

22 lutego odbyły się VI Warsztaty Przyrodnicze organizowane przez Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach. Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klasy III gimnazjum. W planie zajęć znalazło się wiele ciekawych atrakcji, m.in. ćwiczenia laboratoryjne, językowe z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych "Reduce-Reuse-Recycle".Z naszej szkoły w warsztatach wzięli udział: Natalia Ciołek, Karolina Bereś i Albert Świętoń. Celem warsztatów było rozszerzenie wiedzy na tematy przyrodnicze i nie tylko. Warsztaty odbyły się w miłej atmosferze. Na uczniów czekały miłe niespodzianki, wszyscy byli zadowoleni z wzięcia udziału w zajęciach.

Lidia Brzostowska

"Młodzieżowy Zawodnik Roku" oraz ,,Trener Roku Grup Młodzieżowych". W tych kategoriach przedstawiciele naszego Uczniowskiego Klubu Sportowego otrzymali nagrody na XII Gali Sportu. Hubert Kośkiewicz zajął drugie , a Krzysztof Ździebko trzecie miejsce odpowiednio w kategoriach zawodnik roku/ trener roku. Nagrodę w imieniu Pana Krzysztofa odebrała Pani Dyrektor Wioletta Czemarnik. Niewątpliwie zmotywuje to do dalszej pracy naszych uczniów. Gratulujemy.

 

Czytaj więcej...

 

Galeria zdjęć

Czytaj więcej...

 

 

 

 

I. Cele konkursu:

  • Poszerzenie wiedzy uczniów o  św. Patryku, patronie Irlandii.
  • Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.
  • Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz
  • zdobywania nowych informacji.

II. Adresat konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

III. Struktura i przebieg konkursu

 Konkurs składa się z jednego etapu który odbędzie się 22 marca. Konkurs ma formę testu a pytania są w języku polskim. Do konkursu mogą przystąpić  uczniowie, którzy zgłoszą chęć udziału u nauczyciela języka angielskiego (dotyczy uczniów, którzy w pierwszym semestrze obecnego roku szkolnego na semestr osiągnęli przynajmniej ocenę dostateczną).Zgłoszenia trwają do 6 marca. Test zawiera pytania zamknięte i otwarte. Czas trwania konkursu wynosi 45 min. Odpowiedzi zaznaczane są na karcie odpowiedzi. Na wstępie uczeń otrzymuje 50 pkt. Za każdą prawidłową odpowiedź (+1pkt), za błędną odpowiedź (-1pkt), a za nie udzielenie odpowiedzi (0pkt). Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły.

IV. Nagrody

Laureaci konkursu oraz wyróżnieni otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody natomiast pozostali uczestnicy ocenę celującą z języka angielskiego za aktywność

V .Organizatorzy konkursu

mgr Gabriela Król

mgr Natalia Stasik

VI. Zagadnienia do konkursu 

Aby przygotować się do konkursu można skorzystać z poniższych stron internetowych:

- http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-17a.php3

- http://polimaty.pl/2015/03/dzien-sw-patryka/

- https://bezdroza.pl/ciekawostki,Dzien_sw_Patryka,649.html

-http://dziennikzwiazkowy.com/wydarzenia/kilka-niespodzianek-o-dniu-sw-patryka/

-http://www.obliczakultury.pl/publicystyka/obyczaje-swiata/2060-dzien-swietego-patryka

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Czytaj więcej...22 lutego 2018 r. po raz kolejny uczniowie klas V, VI, VII, IIG, IIIG brali udział w wyjeździe na lodowisko do Dębicy. Jak zwykle było więcej chętnych niż miejsc w autobusie. Tym, którym udało się pojechać z pewnością są zadowoleni, mimo bolących nóg, zmarzniętych rąk i ogromnego tłoku na lodowisku. To co lubi młodzież czyli rozrywka, dobre towarzystwo, głośna muzyka i "coś na ząb" było zapewnione.

 

G A L  E R I A   Z D J Ę Ć

 

Czytaj więcej...16 lutego odbyło się spotkanie z podróżnikiem z grupy Trzask, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał o Indiach – kraju bajecznego bogactwa i przerażającej biedy. Indie to kraj bardzo zróżnicowany, z ciekawymi tradycjami, religiami, kulturą. 

GALERIA ZDJĘĆ