Czytaj więcej...

„DO NAJGRZECZNIEJSZYCH DZIECI PRZYCHODZI ŚWIĘTY MIKOŁAJ…”

Do uczniów Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej także przybył dziś prawdziwy Święty. W tym dniu, pełnym blasku i ciepła, odwiedziła nas wspaniała postać biskupa - św. Mikołaja wraz z towarzyszącymi mu ministrantami, aniołami i pomocnikami. Św. Mikołaj spodziewał się, że cała społeczność szkolna z niecierpliwością oczekiwała jego przybycia, dlatego dla wszystkich miał małą, słodką niespodziankę. Św. Mikołaj rozdawał drobne prezenty, opowiadał o sobie, bawił się z dziećmi, ale przede wszystkim pobudził w nas fantazję, dzięki której odkryliśmy, jak wiele możemy ofiarować innym. 6 grudnia, każdy z nas - ten mały, i ten duży, odkrywa w sobie dziecko, bo z ogromną nadzieją czekamy, że Święty, choćby z niewielkim prezentem, zapuka do drzwi naszej szkoły czy naszego domu. A kolejne „Mikołajki” dopiero za rok….

GALERIA ZDJĘĆ

Tekst: Liliana Zielińska
Zdjęcia: Patrycja Kozioł kl. IIIG

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

CELE KONKURSU:

 1. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Motywowanie uczniów klas I-III do nauki języka angielskiego.

3.Rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów.

WYMAGANIA KONKURSOWE:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej.
 2. Zadaniem uczestników jest przygotowanie kartki zainspirowanej Świętami Bożego Narodzenia 
  (z motywem świątecznym lub zimowym)  i umieszczeniu w niej hasła „Merry  Christmas”.  

Uczniowie klas trzecich zobowiązani są do napisania krótkich życzeń bożonarodzeniowych w języku angielskim.

 1. Technika prac jest dowolna (farby, kredki, technika mieszana, collage i inne).
 2. Kartkę należy wykonać w formacie składanej pocztówki rozmiaru A4 lub mniejszej.
 3. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie.
 4. Opisujemy pracę z tyłu: imię i nazwisko ucznia, klasa.
 5. Gotowe prace oddajemy nauczycielom j. angielskiego do 18.12.2018r.

PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Jury (nauczyciele języka angielskiego i plastyki) oceniało będzie: oryginalność, estetykę, zgodność pracy z tematem.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21.12.2018r., podczas Wigilii Szkolnej. Przewidywana jest również wystawa prac konkursowych.
 3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy oceny z aktywności z języka angielskiego oraz dyplomy.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Organizatorzy konkursu: nauczyciele języka angielskiego

Czytaj więcej...4 grudnia pozostanie na długo w pamięci przedszkolaków z grup: Żabki, Tuptusie i Misie oraz ich rodziców. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość – PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA. Dla dzieci było to wielkie przeżycie, a dla rodziców powód do dumy i zadowolenia ze swoich pociech. Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas: burmistrz Ropczyc pan Bolesław Bujak, proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja w Łączkach Kucharskich ksiądz Marian Baran, ksiądz Piotr Staryszak z Parafii Chrystusa Króla w Niedźwiadzie, radny powiatu ropczycko-sędziszowskiego pan Stanisław Wrona, radni gminy Ropczyce: pani Genowefa Ciosek oraz pan Piotr Raś – sołtys Niedźwiady. Dzieci z uśmiechami na twarzach śpiewały piosenki oraz recytowały wierszyki otrzymując od rodziców i gości duże brawa. Ważnym momentem dla najmłodszych było uroczyste ślubowanie złożone na ręce Pani Dyrektor Wioletty Czemarnik oraz pasowanie każdego dziecka kolorowym, ogromnym ołówkiem.

Dziękujemy Gościom za przybycie, ciepłe słowa oraz łakocie , które sprawiły maluszkom wiele radości. Wyrazy wdzięczności kierujemy do Rodziców za okazaną pomoc w zorganizowaniu uroczystości, zaangażowanie oraz poświęcony czas.

GALERIA ZDJĘĆ!!!

Monika Mazur, Marzena Bartusik

 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej

Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej

II. PRZEDMIOT KONKURSU
Własnoręcznie wykonana świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa.

III. CELE KONKURSU
Propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia.
Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej.
Stworzenie okazji do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób bożonarodzeniowych.
Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

IV. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do uczniów i ich rodzin.

V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Własnoręczne wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej w formie przestrzennej, dowolnym kształcie z zastosowaniem dowolnych technik.

Preferowane będą prace wykonane z użyciem materiałów naturalnych.

Przytwierdzenie do pracy metryczki zawierającej następujące informacje: imię i nazwisko, klasa.
Dostarczenie ozdoby do Szkoły Podstawowej do dnia 13 grudnia 2018 r.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

VI. OCENA PRAC

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa a wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17 grudnia 2018 r., a wręczenie nagród podczas szkolnej wigilii.

2. Przy ocenie ozdób Komisja zastosuje następujące kryteria: pomysłowość, nowatorskość, estetyka wykonania, walory artystyczne.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie ozdób do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
Prace zostaną sprzedane na szkolnym kiermaszu świątecznym, a dochód zostanie przekazany na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.
Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora, promocji konkursu lub idei konkursu.

Czytaj więcej...W dniach 30.11-1.12 odbył się długo wyczekiwany andrzejkowo-mikołajkowy biwak harcerski w budynku Publicznego Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim. Była to dobra okazja do integracji harcerzy i zuchów z naszego hufca. Na uczestników czekało jak zwykle wiele atrakcji. Tradycyjnie na biwaku nie zabrakło zajęć muzycznych, artystycznych oraz plastycznych. Harcerze mogli sprawdzić swoje umiejętności w składaniu origami, lepieniu figur z masy solnej i w klejeniu łańcuchów choinkowych. Ogromną niespodzianką okazała się nocna wizyta świętego Mikołaja z workiem pełnym prezentów. Drobne podarunki uszczęśliwiły dzieci na cały dzień. Zmęczeni, lecz zadowoleni wrócili do swoich domów z niecierpliwością czekając na kolejny biwak.

GALERIA ZDJĘĆ

Natalia Stasik, Gabriela Król, Agnieszka Baran

 

Czytaj więcej...„Andrzejki” to ludowa tradycja wróżb, pielęgnowana od najdawniejszych czasów i przekazywana z pokolenia na pokolenie. W piątek 30 listopada przedszkolaki z wszystkich grup wzięły udział w zabawach i wróżbach andrzejkowych, które dostarczyły im wiele przeżyć i emocji. Dzieci przekłuwały szpilką papierowe serca, na których odwrocie wypisane były imiona dziewczynek i chłopców. Zaznaczone imię – to imię przyszłego męża lub żony. Za pomocą przygotowanych karteczek z wypisanymi zawodami, dowiadywały się, jaką pracę będą wykonywały w przyszłości. Jednak najwięcej emocji towarzyszyło dzieciom podczas wróżby z butami. Ustawiały je jeden za drugim. Czyj but pierwszy przekroczył próg sali, ten pierwszy pojedzie w daleką podróż. Wreszcie nadszedł moment lania wosku przez klucz: „Co ma stać się niech się stanie” te słowa wypowiadały dzieci, gdy wosk spływał do wody. Ze swoich odlewów przy pomocy światła odczytywaliśmy swoją przyszłość. Wszystkie wróżby przeplatane były pląsami, tańcami przy muzyce oraz degustacją ciasteczek z różnymi sentencjami. Poprzez taką formę zabawy dzieci mogły wspólnie rozwijać wyobraźnię.
Czy wróżby się spełnią? Przyszłość nam pokaże. Pewne jest to, że przyniosły przedszkolakom wiele radości i po raz kolejny były okazją do wspólnej, wesołej zabawy.

GALERIA ZDJĘĆ

Tekst: Monika Mazur, Marzena Bartusik