Czytaj więcej...Na zajęciach z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych nauczyciele prowadzą lekcje z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK).

Na lekcji matematyki uczniowie oglądają animacje, które objaśniają podstawowe prawa i zasady matematyczne. Na zajęciach powtórzeniowych wykorzystują ćwiczenia interaktywne, które pozwalają utrwalić wiadomości i umiejętności w formie gier i zabaw dydaktycznych. Z wykorzystaniem tablicy uczniowie rozwiązują również testy online. Najczęściej wykorzystywane są zasoby edukacyjne ze stron https://learningapps.org, http://www.scholaris.pl/, https://www.gwo.pl.

Na lekcjach geografii uczniowie wykonują ćwiczenia pomagające lepiej zrozumieć podstawowe umiejętności geograficzne m.in.: orientowanie mapy, rozpoznawanie charakterystycznych cech krajobrazu, współrzędne geograficzne. Podczas lekcji utrwalających uczniowie powtarzają zagadnienia za pomocą ciekawych testów, gier i zabaw edukacyjnych. Najczęściej wykorzystywane są zasoby edukacyjne ze stron https://learningapps.org, http://www.scholaris.pl/. https://www.nowaera.pl

Również na lekcjach techniki uczniowie wykorzystują tablicę multimedialną aby doskonalić swoje umiejętności związane z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przygotowując się do egzaminu na kartę rowerową utrwalają wiadomości rozwiązując testy, krzyżówki. Najczęściej wykorzystywane strony to  https://learningapps.org, http://www.wychowaniekomunikacyjne.org/, https://www.nowaera.pl.

Na zajęciach z przyrody uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne łącząc w ten sposób naukę z zabawą. Poprzez rożnego rodzaju testy i łamigłówki sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności, co daje możliwość urozmaicenia tradycyjnej lekcji i zwiększa aktywność uczniów.

Wykorzystanie tablicy multimedialnej na lekcjach daje nauczycielom możliwość prezentowania i ćwiczenia materiału w bardziej atrakcyjny i dynamiczny sposób. Uczeń natomiast korzysta z nowoczesnego narzędzia, dzięki któremu może robić postępy szybciej niż przy korzystaniu wyłącznie z tradycyjnych publikacji, rozwija umiejętności informacyjno-komunikacyjne oraz zwiększa się jego zaangażowanie i koncentracja na lekcji.

GALERIA ZDJĘĆ

  Czytaj więcej... "Aktywna tablica" to Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

Głównym celem Rządowego programu „Aktywna tablica”  jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania TIC oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów.   Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ  również na rozwój  poznawczy i społeczny uczniów, a także ich nauczycieli.
Ważnym aspektem i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.