b_150_100_16777215_00_images_Obraz1.jpg O historii Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej słów kilka…W roku 1853 w Niedźwiadzie i okolicznych wsiach nie ma szkoły. Mieszkańcy nie potrafią czytać, pisać.
Możliwość chodzenie do szkoły i uczenia się, co dla wielu jest obecnie przykrym obowiązkiem, mogła wówczas być tylko marzeniem.

Wtedy to na polecenie dr Machera radcy gubernialnego szkół ludowych wybudowano szkołę trywialną, czyli z podstawowym programem
nauczania, inaczej mówiąc w tej szkole uczniowie mieli nauczyć się czytać, pisać i rachować. Mieli uczęszczać do niej uczniowie z dwóch
gmin z rozległej Niedźwiady i również rozległego Glinika, tak dzieci polskie jak i żydowskie. Szkoła powstała, jak mówi kronika szkolna
na placu dworskim Hrabiny Józefy z  Przyrębskich Skorupkowej  i sfinansowana była przez nią samą i przez te dwie gminy.
Proszę zwrócić uwagę, że widziano potrzebę edukacji i podjęto ten duży wysiłek finansowy. Szkołę należało zbudować,
ale także ją utrzymać, czyli zadbać o wyposażenie, opał w zimie, porządek  a także wypłacać pensję nauczycielowi,
który pracował w tej szkole. Pierwsza szkoła w Niedźwiadzie mieściła się  prawdopodobnie na placu, na którym znajduje się obecna szkoła.
Tak mówi kronika szkolna i taką informację otrzymałyśmy podczas zbierania informacji do monografii szkoły.

W 1874 uznano szkołę za etatową, czyli opłacaną przez państwo.

W 1906 r.  utworzono klasę nadetatową i zatrudniono drugiego nauczyciela  a w roku 1910 na polecenie rady szkolnej krajowej utworzono
klasę exponowana w Niedźwiadzie Górnej, wprowadzając jednocześnie zwyczajowy podział na Niedźwiadę Dolną i Górną.

W lipcu 1914 r. wybuchła  I wojna światowa. W związku z działaniami wojennymi zajęcia nie odbywały się w roku szkolnym 1914/1915.
Nauczyciele wyjechali do Wiednia a budynki szkolne zajęły wojska austriackie i rosyjskie. Budynek szkolny został zniszczony a wyposażenie szkoły
spalone bądź zrabowane. W roku 1915 przywrócono zajęcia w szkole, ale jak wynika z kroniki szkolnej była to zasługa nauczycieli, bo władze o szkołę
i nauczanie dzieci nie dbały.

Budynek szkolny podczas  działań wojennych został  zniszczony. Podjęto rozmowy dotyczące budowy nowej szkoły, ale wskutek różnych zawirowań
plany te nie doszły do skutku.

W związku z tym na szkołę przeznaczono zabudowania dworskie Szwantowskich.  W 1927 r. zajęcia szkolne odbywały się już w tych zabudowaniach.  
 Z tego okresu posiadamy dokumentację fotograficzną. Na tym slajdzie widzimy zabudowania dworskie, w których mieściła się szkoła. W kronice szkolnej
zachowały się zdjęcia przedstawiające uczniów i nauczycieli na tle budynku szkolnego a także zaangażowanie uczniów w prace na rzecz szkoły.


W roku 1939 wybuchła II wojna światowa. We wrześniu również na Niedźwiadę spadło kilka bomb. Zginęło wówczas 6 osób w tym dwóch uczniów szkoły.
Byli to Cabaj Kazimierz i Ostafin Genowefa


Kierownik szkoły Antoni Pałka został powołany do wojska i wraz z oddziałami Andersa uczestniczył w działaniach wojennych we Włoszech , gdzie poległ
w lipcu 1944 r. i jest pochowany na cmentarzu w Loretto. Obowiązki kierownika przejęła jego żona Eugenia. Władze okupacyjne podjęły działania zmierzające
do obniżenia poziomu nauczania. Zamknięto biblioteki, zarządzono konfiskatę podręczników szkolnych, zakazano uczyć historii i geografii. Zarządzono również
usunięcie ze szkoły Żydów. Podczas działań wojennych budynek szkolny i wyposażenie zostało zupełnie zniszczone.
Nauka odbywała się tylko w dwóch salach lekcyjnych od rana do wieczora.


Po wojnie znowu zaczęto myśleć o budowie nowej szkoły, ale plany te nie doszły do skutku w związku z tym wyremontowano budynek szkolny.
W 1946 r. z powodu złego stanu budynku zajęcia zawieszono do 1 listopada. Kierownikiem  szkoły został Antoni Górka.


W 1946 r .uroczystość I Komunii Św. była jeszcze uroczystością szkolną, co wkrótce zmieniło się , gdyż nauczanie religii zostało usunięte ze szkoły.

Data 1 stycznia 1959r. była bardzo ważna dla szkolnictwa w Niedźwiadzie Dolnej. Tego dnia zebrali się rodzice całej wsi ,którzy uchwalili budowę nowej szkoły.
Mieszkańcy Niedźwiady Dolnej postanowili opodatkować się dobrowolnie z hektara po 50 zł oraz odrobić przy szkole po cztery dni”.
Szkoła ta została zbudowana z pomocą Klubu Niedźwiada z Chicago, który finansował ziemię i fundamenty. Jednocześnie budowano szkoły w Niedźwiadzie Dolnej i Górnej.


W 1966 roku oddano do użytku nową szkołę tzw. Tysiąclatkę. Był to budynek bardzo nowoczesny jak na tamte czasy.

Budynek szkolny mógł pomieścić około 250 dzieci i posiadał wszelkie udogodnienia, jak bieżąca woda, centralne ogrzewanie, prysznice,
co w tamtych czasach było niespotykane na wsi.


Szkoła dbała o rozwój uczniów. Organizowano wycieczki szkolne, co w tamtych czasach było nie lada wydarzeniem i jedyną możliwością
zobaczenia świata poza swoją wsią.


W listopadzie 2013 r. w wyniku działań podjętych przez samorząd gminy  i obecną dyrektor szkoły  rozpoczęto prace związane z rozbudową szkoły.
Wybudowano nową salę gimnastyczną, kilka sal lekcyjnych, przebudowano przedszkole  i wykonano termomodernizację


Bardzo ważnym dniem dla naszej społeczności był 22 stycznia 2015 r.

Oddano do użytku rozbudowaną część szkoły, nadano szkole imię Baśni Polskiej i przekazano sztandar szkoły,
na którym widnieje hasło: „Czyń dobro innym, ono wróci do ciebie”.

 

GALERIA ZDJĘĆ