Mgr Wioletta Czemarnik - dyrektor szkoły, język polski

DSC 1794 Copy

Ks. Marian Baran - religia

Ks. Daniel Sączawa - religia

Ks. Wojciech Zygo - religia

Mgr Wiesława Miąso - język polski, pedagog, wychowanie do życia w rodzinie

Mgr Marta Szpara - język polski, biblioteka

DSC 5000 Copy

Mgr Marta Śledziona - psycholog

 

Mgr Liliana Zielińska - język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa,  biblioteka, zajęcia świetlicowe

DSC 5088 Copy

Mgr Joanna Wojnarowska - matematyka

DSC 5105 Copy

Mgr Krzysztof Zdziebko - wychowanie fizyczne

DSC 5073 Copy

Mgr Stanisław Wośko - muzyka, plastyka

DSC 5071 Copy

Mgr Jolanta Bobulska - wychowanie fizyczne

DSC 5082 Copy

Mgr Gabriela Ciebień - język angielski

DSC 5080 Copy

Mgr Natalia Stasik - język angielski

Mgr Barbara Wiktor - biologia, fizyka, przyroda, chemia

DSC 5122 Copy

Mgr Małgorzata Kosińska-Mucha - edukacja wczesnoszkolna, matematyka

DSC 5108 Copy

Mgr Elżbieta Strzałka - historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, wychowanie do życia w rodzinie

DSC 5127 Copy

Inż. Szymon Wośko - technika, informatyka, zajęcia świetlicowe

DSC 5063 Copy

 

Mgr Anna Jasek - nauczyciel wspomagający

DSC 5003 Copy

Mgr Monika Kramarz - nauczyciel wspomagający

DSC 5135 Copy

Mgr Katarzyna Kania - nauczyciel wspomagający

DSC 5116 Copy

Mgr Monika Daniec - edukacja wczesnoszkolna, religia

DSC 5089 Copy

Mgr Patrycja Tobiasz - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

FV28 P2 4886 Copy

 

Mgr Marzena Bartusik - edukacja wczesnoszkolna, religia

DSC 5086 Copy

Mgr Joanna Lib -  język anielski

 

Mgr Małgorzata Fąfara - Mazur - język angielski

 

Mgr Sylwia Gibek - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe

DSC 5113 Copy

 

 

Mgr Agnieszka Kucab - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

DSC 5084 Copy

Mgr Sylwia Białorucka - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe

DSC 5076 Copy

 

Mgr Beata Zymróz - edukacja przedszkolna, zajęcia świetlicowe

DSC 5120 Copy

Mgr Małgorzata Kot - edukacja przedszkolna

DSC 5093 Copy

Mgr Agnieszka Ciosek - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

DSC 5106 Copy

Mgr Małgorzata Tokarz - edukacja przedszkolna

DSC 5119 Copy

p. Dorota Wośko - woźna oddziałowa

DSC 5115 Copy

p. Regina Czarnecka - woźna oddziałowa

FV28 P2 4884 Copy

p. Dorota Kopala - woźna oddziałowa

DSC 5125 Copy

p. Joanna Wójcik - woźna oddziałowa 

FV28 P1 4732 Copy

 

p. Magdalena Królikowska - pracownk obsługi

DSC 5066 Copy

p. Irena Bieszczad - pracownik obsługi

f4514240 Copy

p. Bożena Wójcik - pracownik obsługi

f4477184 Copy

p. Barbara Skóra - pracownik obsługi

f4467520 Copy

p. Magdalena Pająk - pracownik obsługi

p. Karolina Kowalska - pracownik obsługi

p. Jacek Kurnyta - pracownik obsługi

f4523456 Copy