W roku szkolnym 2023/2024 w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

- Seweryn Mucha – przewodniczący SU,
- Marlena Toton – zastępca przewodniczącego SU,
- Jakub Ciołek – członek SU,
- Milena Wiater – członek SU
- Dawid Ozga – członek SU,
- Maciej Dziedzic - członek SU,
- Izabela Stęgowska - członek SU,
- Kacper Drozd – członek SU,
- Karol Ozga - członek SU.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Liliana Zielińska.

IMG 0503 Copy