W roku szkolnym 2022/2023 w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą

Przewodnicząca/y

Zastępca przewodniczacej/ego

Członkowie samorządu: