b_150_100_16777215_00_images_zdj_czarownica.pngREGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
z cyklu „Z baśnią i legendą przez Polskę”

V edycja konkursu (na rok 2020) obejmuje legendy Świętokrzyskie
Konkurs pod hasłem „Świętokrzyskie bajdy”

Tematyka konkursu jest ściśle związana ze świętem naszej szkoły (obchody V rocznicy nadania imienia Baśni Polskiej Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej), które odbędzie się 18 lutego 2020 r.

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej – p. Wioletta Czemarnik
Opiekun konkursu: p. Agnieszka Baran

 1. CELE KONKURSU:

- pobudzanie kreatywności oraz wyobraźni dzieci
- zachęcanie do rozwoju twórczego dzieci
- upowszechnienie i poszerzanie zainteresowań literaturą polską wśród uczniów

 1. ADRESACI KONKURSU:

Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej:

 • I kategoria: przedszkola i klasy 0
 • II kategoria: klasy I-III

 1. TERMINARZ KONKURSU:

  - Rozpoczęcie konkursu – 27 stycznia 2020 r.
  - Zakończenie przyjmowania prac – 11 lutego 2020 r,
  - rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród – 18 lutego 2020 r.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 • Na zajęciach szkolnych uczniowie zostaną zapoznani z trzema podanymi legendami.
 • Zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie w formie ilustracji sceny, przygody, postaci z dowolnie wybranej legendy zamieszczonej w wykazie (załącznik nr.1). Podane teksty dostępne są w formie słuchowiska na stronie internetowej pod linkiem:

  http://pik.kielce.pl/sztuki-plastyczne/literatura/4078-legendy-swietokrzyskie.html

 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wykonana przez siebie pracę.
  • Format pracy - kartka A3 (inny format nie będzie uwzględniany w konkursie).
  • Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną.
  • Każda praca musi być opatrzona na odwrocie opisem uwzględniającym dane: imię, nazwisko i klasa uczestnika konkursu oraz tytuł legendy
  • Prace należy składać u wychowawców klas.
  • Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgoda na publikacje prac.

 • 6. PRZEBIEG KONKURSU
 •  

  • Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
  • Pod uwagę będzie brana pomysłowość autorów, technika wykonania pracy, walory artystyczne, estetyczne i edukacyjne, samodzielność wykonywania prac.
  • Prace zostaną nagrodzone.
  • Wystawa prac odbędzie się 18 lutego na głównych uroczystościach związanych z obchodami Święta Szkoły.
  • Regulamin konkursu oraz wykaz legend dostępny jest na stronie szkoły http://www.niedzwiada.edu.pl/

   

  ZAPRASZAMY DO KONKURSU!

  Załącznik nr 1. Wykaz: Legendy Świętokrzyskie oprac. Jerzy Stankiewicz.

  • „Powstanie Kielc”
  • „W Pacanowie kozy kują”
  • „Sabat czarownic”