Czytaj więcej...W ramach pracy samodzielnej w domach uczniowie klasy 3A mieli za zadanie wykonać makietę gospodarstwa. Realizowali w ten sposób zagadnienia związane z hodowlą zwierząt domowych: ptaków i ssaków. Zdjęcia pokazują ich pracę. Gospodarstwa wykonane są bardzo starannie, a niektórzy uczniowie poszczególnym grupom zwierząt zapewnili własne wybiegi, ogrodzenia. Nie zabrakło zabudowań gospodarczych oraz pojemników z odpowiednim jedzeniem. Gratuluję pomysłu i włożonej pracy!!!

GALERIA ZDJĘĆ !!!

Teskt: Monika Daniec

Zdjęcia własne uczniów.

Czytaj więcej...#zostanwdomu

Tuptusie chociaż w domu czas spędzają, nudzie się nie dają i o swój rozwój bardzo dbają! Za nami kolejny tydzień pracy online, którego tematem była wiosna. Nie możemy spotkać się z naszymi przedszkolakami fizycznie, ale chcemy, żeby wiedziały, że jesteśmy z nimi i chcemy spędzać razem czas, tak jak to robiliśmy do tej pory. Codziennie wspieramy rodziców w pomysłach na aktywne zabawy stymulujące rozwój ich dzieci.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za współpracę!

GALERIA ZDJĘĆ

Monika Mazur-Jagielska

#zostanwdomu 

Przedszkolaki z grupy "Misie" pomimo, że nie chodzą do przedszkola (za którym jednogłośnie tęsknią) cały czas uczą się zdalnie na naszej zamkniętej grupie. Dlatego tak dużo się dzieje i nikt się nie nudzi. Nie poddajemy się tak łatwo i nie leniuchujemy. Staramy się stanąć na wysokości zadania- dziękujemy naszym wspaniałym rodzicom za współpracę. Jesteśmy pewni, że nasz wspólny wysiłek zaowocuje w przyszłości.

Nie dajemy się żadnym wirusom pozostając aktywni w dobrych nastrojach. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć, jak nasze przedszkolaki pracują w swoich domkach z rodzicami. DZIĘKUJEMY za zaangażowanie oraz włożone serce w wykonanie prac plastycznych o tematyce wiosennej oraz też innych aktywności. 

 

Czytaj więcej...

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

Anna Mazur

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ - ZASADY

Jesteśmy po dwóch tygodniach doświadczeń uczenia na odległość. To bardzo  mało, ale mając własne przemyślenia, uwzględniając wskazówki rodziców opracowaliśmy zasady kształcenia na odległość. Do tej formy pracy z uczniem obliguje nas rozporządzenie MEN.

W związku z tym:

 1. Dotychczasowy plan lekcji pozostaje bez zmian.
 2. W kształceniu na odległość realizowane są wszystkie zajęcia obowiązkowe.
 3. Głównym narzędziem komunikacji jest dziennik elektroniczny. Dopuszcza się również wykorzystanie innych sposobów komunikowania się z wykorzystaniem możliwości internetu np. grupy na messengerze, facebooku, kontakt sms, mailowy.
 4. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z uczniem lub jego rodzicem będzie wpisywana nieobecność.
 5. Nauczyciele grup przedszkolnych przekazują materiały do pracy z dzieckiem z wykorzystaniem dotychczasowych form komunikowania się.
 6. Nauczyciele klas 0 - III komunikują się z rodzicami uczniów poprzez dziennik elektroniczny lub w razie potrzeby telefon komórkowy lub email.
 7. Nauczyciele klas IV - VIII komunikują się bezpośrednio z uczniami poprzez wypracowane formy. Przekazują również informacje rodzicom, wykorzystując dziennik elektroniczny. Grupy na portalach społecznościowych utworzone na potrzeby kształcenia traktowane są jak zeszyt szkolny ucznia i proponuje się rodzicom sprawdzanie ich tak jak zeszyty szkolne.
 8. Nauczyciele dołożą wszelkich starań, aby praca była równomiernie rozłożona, dostosowana do możliwości ucznia, wielopoziomowa (prace obowiązkowe i dla chętnych).
 9. W przypadku trudności prosimy kontaktować się z wychowawcami, nauczycielami a problemy będą rozwiązywane na bieżąco. Bardzo ważne jest, aby szybko reagować i nie narastały zaległości.
 10. Zgodnie z rozporządzeniem uczniowie będą oceniani. Oceny będą wpisywane do dziennika i widoczne jak dotychczas. Przy ocenianiu uwzględniane będą: terminowość, zaangażowanie, aktywność. O pracach na ocenę uczniowie lub/i rodzice będą informowani.
 11. Znaczna część zajęć będzie to praca z podręcznikiem i ćwiczeniami. Zależy nam na tym, aby uczniowie nie spędzali zbyt wiele czasu przed monitorem.

Dziękujemy za współpracę, sugestie i uwagi. W tej nowej dla nas sytuacji wszyscy uczymy się. Bardzo cenne jest zaangażowanie rodziców. To Państwo najlepiej znacie swoje dzieci i jesteście na pierwszej linii u boku swoich dzieci.

 O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

    Wspomnienie ucznia Jana Zawadzkiego

 

 

Publikujemy wspomnienia absolwenta Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej.

                                                                "Warszawa, 01.09.2015 r.

 Pożegnanie Kierownika Szkoły Antoniego Pałki

W ostatnich dniach sierpnia  1939 r. rodzice  uczniów  rozpoczynających  rok  szkolny  1939/40 w szkole w Niedźwiadzie Dolnej zostali poproszeni,  aby  dzieci  wszystkich   klas  przybyły  do  szkoły  na  określoną  godzinę.  Po przybyciu,  na boisku  szkolnym, na  którym  w  ramach  WF  najczęściej  graliśmy  w  palanta, ustawiono  nas klasami  w  czworobok.  Na  czole  klasy  najstarszej  (czwartej)  ustawił  się  personel  szkolny. Pamiętam płaczącą  Panią Eugenię Pałkową, żonę kierownika szkoły.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Po chwili  wyczekiwania,  w  pobliżu  rogu  budynku  szkolnego,  ukazał  się nam w  mundurze wojskowym  kierownik  szkoły  Pan Antoni  Pałka.  Podszedł  do nas,  zasalutował,  krótko  poinformował zebranych,  że  wyrusza  na  wojnę  z  Niemcami,  że wojna  nie  potrwa  długo,  że podczas  jego nieobecności  szkołą  i  nami  opiekować  się  będzie  Pani  Eugenia  Pałka i że wkrótce wróci.  Pożegnał  się,  zasalutował   i odmaszerował  w  kierunku  budynku  szkolnego.                                                                                                                                                                                  

Oczekiwanie  nasze  na  powrót  kierownika  szkoły  Pana  Pałki  trwało  długo  i  nie  ziściło  się. Nie wrócił. Z opublikowanych w Internecie informacji wynika ,że por. Antoni Jan Pałka zginął we Włoszech  04.07.1944r.i że spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym  Loreto w grobie 6-B-6. Na cmentarzu tym spoczywa 1081 żołnierzy  II Korpusu Polskiego,  poległych w bitwach o Ankonę i Loreto, nad rzeką Madurą i na linii Gotów.

 Por. Antoni  Jan Pałka był zastępcą dowódcy 4. Kompani  wchodzącej w skład  17 Lwowskiego Batalionu Strzelców  5. Kresowej Dywizji  Piechoty. Dywizja ta wchodziła w skład II Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Andersa. Kompania 4. wzięła  udział w drugim natarciu bitwy o klasztor Monte Cassino (11-19.05.1944), w czasie którego poniosła  znaczne straty. Jej dowódca kpt. Michalewski został zabity a następnie pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym Monte Cassino. Por. Antoni Pałka zginął  nad Adriatykiem  podczas walki  o Ankonę i  Loreto z Sanktuarium Maryjnym Loreto (01-07.1944).

Za bohaterstwo i wybitne zasługi podczas walk we Włoszech por. Antoni  Jan Pałka został odznaczony Orderem Virtuti  Militari V klasy."

Podczas pielgrzymki do Włoch w lipcu 2019 r. miałyśmy okazję  z Panią Dyrektor W. Czemarnik odwiedzić grób Pana Antoniego Pałki i oddać mu należną cześć. Oprócz słów modlitwy popłynęły dźwięki "Mazurka Dąbrowskiego" i wspomnienia uczestników. Wracając myślą do tamtych chwil, zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy chcieliby się podzielić wspomnieniami, informacjami, zdjęciami związanymi ze Szkołą Podstawową w Niedźwiadzie Dolnej. Planujemy przygotowanie publikacji poświęconej szkole.

W.Miąso

JAK  (SIĘ)  UCZYĆ?

Ranek. Jasno. Szybkie zerknięcie na zegar. Tak późno?... Zdążę?.... I tu chwila refleksji. Jesteśmy w nowej, innej, trudnej sytuacji, w której wszyscy musimy się odnaleźć.

My rodzice, my nauczyciele, my uczniowie.

Wszyscy uczymy się funkcjonowania. Każdy z nas zadaje sobie różne pytania. Jak długo? Czy mnie dotknie epidemia? Co grozi mojej rodzinie? Jesteśmy pełni niepokoju, lęku, obaw. Każda trudna sytuacja, jak piszą w mądrych książkach, wywołuje frustracje. I nasze zachowania są różne. Myślę, że wielu z nas nie poznaje teraz siebie. To strach. To nagłe  "uwięzienie" wywołuje  nasze emocje.

Uczmy się wspólnie.

Drodzy rodzice , prosimy o informację zwrotną. Jak  Wasze dzieci czują się w tej sytuacji. Zdalne nauczania jest dla nas wszystkich nowym sposobem uczenia się. I każda Wasza  opinia  jest dla nauczycieli szczególnie cenna. W ten sposób uczymy się.