Czytaj więcej...W pierwszym tygodniu ferii przedszkolaki miały okazję odwiedzić "Krainę Eskimosów", która tymczasowo osiedliła się w sali grupy Tuptusie. Tematyka związana była z Grenlandią oraz jej mieszkańcami - Eskimosami. Dzieci poznały sposób, w jaki witają się prawdziwi Eskimosi. Najmłodsi mieli okazję zdobyć wiele nowych informacji dotyczących życia i obyczajów Eskimosów oraz  sprawdzić na globusie gdzie leży kraina dalekiej Północy.  Dowiedziały się jakie zwierzęta zamieszkują ten lodowaty Biegun. Przedszkolaki mogły choć przez chwilę zamieszkać w  igloo, co sprawiło im wiele radości.  Dzieci mogły także spróbować swoich sił w łowieniu ryb w magicznym przeręblu i pingwinkowych kręglach. Podczas zajęć plastycznych najmłodsi za pomocą swoich stóp wykonali obrazek pingwina. Na koniec zajęć na naszych małych eskimosów czekała słodka niespodzianka. 

GALERIA ZDJĘĆ

Tekst: Monika Mazur-Jagielska
Zdjęcia: Magdalena Bieszczad

Czytaj więcej...6 stycznia 2020r. na hali sportowo - widowiskowej w Ropczycach po raz 26 odbył się Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego, który od 7 lat nosi imię Władysława Sąsiadka. Naszą szkołę reprezentowało 16 zawodników, a 12 zajęło miejsca medalowe. Uczestnicy startowali w kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców.
W klasach I - III:
miejsce I - Skóra Wiktoria
            II - Wójcik Martyna, Czaja Mateusz
klasa IV:
miejsce I - Skóra Weronika
klasa V (rocznik 2008):
miejsce I - Wiktor Julia, Toton Kacper
 klasa VI (rocznik 2007):
miejsce I - Skóra Jakub
klasa VII:
miejsce I - Skóra Alicja
             II - Strzałka Anna
klasa VIII:
miejsce I - Wróbel Karolina, Kośkiewicz Hubert
            III - Królikowska Aleksandra
Nagrodzeni otrzymali cenne nagrody i medale, a pozostali pamiątkowe medale. Wszystkim gratulujemy i życzymy sportowego wypoczynku na feriach.

GALERIA ZDJĘĆ!!!

Czytaj więcej...REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
z cyklu „Z baśnią i legendą przez Polskę”

V edycja konkursu (na rok 2020) obejmuje legendy Świętokrzyskie
Konkurs pod hasłem „Świętokrzyskie bajdy”

Tematyka konkursu jest ściśle związana ze świętem naszej szkoły (obchody V rocznicy nadania imienia Baśni Polskiej Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej), które odbędzie się 18 lutego 2020 r.

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej – p. Wioletta Czemarnik
Opiekun konkursu: p. Agnieszka Baran

 1. CELE KONKURSU:

- pobudzanie kreatywności oraz wyobraźni dzieci
- zachęcanie do rozwoju twórczego dzieci
- upowszechnienie i poszerzanie zainteresowań literaturą polską wśród uczniów

 1. ADRESACI KONKURSU:

Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej:

 • I kategoria: przedszkola i klasy 0
 • II kategoria: klasy I-III

 1. TERMINARZ KONKURSU:

  - Rozpoczęcie konkursu – 27 stycznia 2020 r.
  - Zakończenie przyjmowania prac – 11 lutego 2020 r,
  - rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród – 18 lutego 2020 r.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 • Na zajęciach szkolnych uczniowie zostaną zapoznani z trzema podanymi legendami.
 • Zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie w formie ilustracji sceny, przygody, postaci z dowolnie wybranej legendy zamieszczonej w wykazie (załącznik nr.1). Podane teksty dostępne są w formie słuchowiska na stronie internetowej pod linkiem:

  http://pik.kielce.pl/sztuki-plastyczne/literatura/4078-legendy-swietokrzyskie.html

 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wykonana przez siebie pracę.
  • Format pracy - kartka A3 (inny format nie będzie uwzględniany w konkursie).
  • Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną.
  • Każda praca musi być opatrzona na odwrocie opisem uwzględniającym dane: imię, nazwisko i klasa uczestnika konkursu oraz tytuł legendy
  • Prace należy składać u wychowawców klas.
  • Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgoda na publikacje prac.

 • 6. PRZEBIEG KONKURSU
 •  

  • Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
  • Pod uwagę będzie brana pomysłowość autorów, technika wykonania pracy, walory artystyczne, estetyczne i edukacyjne, samodzielność wykonywania prac.
  • Prace zostaną nagrodzone.
  • Wystawa prac odbędzie się 18 lutego na głównych uroczystościach związanych z obchodami Święta Szkoły.
  • Regulamin konkursu oraz wykaz legend dostępny jest na stronie szkoły http://www.niedzwiada.edu.pl/

   

  ZAPRASZAMY DO KONKURSU!

  Załącznik nr 1. Wykaz: Legendy Świętokrzyskie oprac. Jerzy Stankiewicz.

  • „Powstanie Kielc”
  • „W Pacanowie kozy kują”
  • „Sabat czarownic”

REGULAMIN  V KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA UCZNIÓW

KLAS IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

POD HASŁEM  „ŚWIĘTOKRZYSKIE BAJDY”

 

 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE:

 1. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej ogłasza V konkurs czytelniczy w związku z Dniem Patrona Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej, który będzie obchodzony dnia 18 lutego 2020 roku.
 2. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VIII SP Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej.
 3. Informacje o konkursie będą opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

 

II. TERMIN KONKURSU:

Przeprowadzenie konkursu:  7 lutego 2020r. (piątek) – godzina wychowawcza godzina 10.45.

Ogłoszenie wyników: 18 lutego 2020 (wtorek) – uroczysty apel z okazji Święta Szkoły.

 

III. CELE KONKURSU:

 1. Sprawdzenie stopnia znajomości treści legend polskich z regionu świętokrzyskiego.
 2. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 3. Popularyzacja legend polskich.
 4. Propagowanie aktywności i kultury czytelniczej poprzez korzystanie z biblioteki szkolnej
 5. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
 6. Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej, pobudzanie kreatywności i wyobraźni uczniów.
 7. Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
 8. Uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach.

 

IV. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

 1. Każdy uczeń z klas IV – VIII szkoły podstawowej bierze udział w konkursie czytelniczym.
 2. Uczestnicy konkursu piszą test wiedzy związany z legendami świętokrzyskimi.
 3. Konkurs odbędzie się w II kategoriach wiekowych:

            - dla uczniów klas IV – V szkoły podstawowej,

            - dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej.

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie testu złożonego z zadań otwartych i zamkniętych zawierającego pytania związane z treścią wybranych legend.
 2. Pytania konkursowe obejmują wiedzę z zakresu znajomości legend polskich z regionu świętokrzyskiego.
 3. Podane niżej legendy świętokrzyskie znajdują się na stronie internetowej o nazwie Portal Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego. Należy skopiować poniższy link:

                                                                      http://pik.kielce.pl/sztuki-plastyczne/literatura/4078-legendy-swietokrzyskie.html

         Na dole strony możemy znaleźć świętokrzyskie legendy zebrane i opisane przez Jerzego Stankiewicza. Legendy są czytane przez aktorów Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.

        Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznać się z  ich treścią.

LEGENDY:

- dla uczniów klas IV – V szkoły podstawowej obowiązują następujące legendy:

          1) „Powstanie Kielc” czyta  Michał Olszewski - aktor Teatru Lalki i Aktora,

          2) „Łysa Góra” czyta Michał Olszewski - aktor Teatru Lalki i Aktora,

         3) „Sabat Czarownic” czyta Ewa Lubacz - aktorka Teatru Lalki i Aktora,

         4) „W Pacanowie kozy kują” czyta Ewa Lubacz - aktorka Teatru Lalki i Aktora.

- uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej obowiązuje 5 legend:

        1) „Powstanie Kielc” czyta  Michał Olszewski - aktor Teatru Lalki i Aktora,

        2) „Łysa Góra” czyta Michał Olszewski - aktor Teatru Lalki i Aktora,

       3) „Sabat Czarownic” czyta Ewa Lubacz - aktorka Teatru Lalki i Aktora,

       4) „W Pacanowie kozy kują” czyta Ewa Lubacz - aktorka Teatru Lalki i Aktora,

      5) „Zbój Madej” czyta Michał Olszewski - aktor Teatru Lalki i Aktora.

 

 1. Ogłoszenie wyników konkursu czytelniczego nastąpi 18 lutego 2020r.
 2. Podczas konkursu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, korzystać z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych.
 3. Nagrodzeni uczniowie otrzymają pozytywną uwagę z zachowania, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

ORGANIZATORZY

DYREKCJA I NAUCZYCIELE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BAŚNI POLSKIEJ

W NIEDŹWIADZIE DOLNEJ

 

Czytaj więcej...Wzorem lat ubiegłych również w tym roku braliśmy udział w jasełkowym plenerze Orszaku Trzech Króli w Wielopolu Skrzyńskim. Pogoda dopisała, było stosunkowo ciepło, ale wilgoć dokuczała. Na szczęście po orszakowej wędrówce można było rozgrzać się ciepłym bigosem i herbatą.
A w czasie wędrówki: zwiastowanie, scena u Heroda, walka dobra ze złem i pokłon Nowonarodzonemu Dzieciątku – Bogu, który wcielił się w bezbronne dziecko, bo ukochał człowieka.
Do zobaczenia za rok.

Galeria zdjęć

 

Tekst i zdjęcia: Wiesława Miąso

Czytaj więcej...Początek roku to okres sprzyjający rozmowom o upływającym czasie, zegarach, mierzeniu czasu i kalendarzach. Tak też wyglądały zajęcia Tuptusiów w tym tygodniu. Dzieci poznały tradycje związane z nocą sylwestrową, a także utrwaliły pojęcia związane z upływem czasu, słuchały baśni o młynarzu Sylwestrze, a także rozmawiały o noworocznych postanowieniach. Nie zabrakło również fajerwerków w pracach plastycznych.

GALERIA ZDJĘĆ

Tekst: Monika Mazur-Jagielska
Zdjęcia: Magdalena Bieszczad